Văn hóa và nhóm

 

Tại Gobooyaa, tất cả thành viên đều được trao quyền để sáng tạo, làm việc nhóm nhằm hướng đến mục tiêu, giá trị chung của Gobooyaa “không những mang đến những trải nghiệm người dùng tuyệt vời mà cùng nhau tạo ra một môi trường làm việc năng động và sáng tạo. Chúng tôi cam kết rằng các đóng góp mang tính chính trực, dễ dàng, nhanh chóng đều được ghi nhận trong đội ngũ của chúng tôi

Giá trị côt lõi mà chúng tôi cùng chia sẻ ở Gobooyaa là:

Phát triển: Dành thời gian cải thiện sản phẩm; dám làm- dám thừa nhận sai lầm, nhanh chóng đưa ra giải pháp và cải tiến.Giúp được nhiều người dùng hơn – Gobooyaa tốt hơn – bộ phận bạn làm việc tốt hơn – bản thân bạn tốt hơn

Niềm vui: Thường xuyên ‘Kheo Ghẹn’ để bùng nổ, tạo tiếng cười và tận hưởng niềm vui trong khi hướng đến mục tiêu Làm cho du lịch tự túc tốt hơn

Cho đi: chúng ta tin những điều đơn giản, nhỏ nhoi, xuất phát từ trái tim và không cần đền đáp là phần thưởng tuyệt vời mà chúng ta nhận được khi cam kết cho đi, cho những người xung quanh, cho cộng đồng. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ, xuất phát từ tấm lòng, không toan tính